Jooga

Jooga on ennen kaikkea sisäinen matka oman aidon itsen luo. Se on polku, joka vie meidät vähitellen armolliseen läsnäoloon ja ystävyyteen oman itsen kanssa. Opetukseni ammentaa eri opettajien kanssa opiskelemastani embodied –tyylisuunnasta. Embodied jooga on yhdistelmä traumasensitiivistä joogaa, meditatiivista liikettä, somaattista liikettä, tantrista filosofiaa ja psykologiaa. Se ei ole terapiaa, mutta voi olla hyvin terapeuttista. Embodied joogan tarkoitus on auttaa joogaajia valjastamaan käyttöönsä oma koko kapasiteetti ja sitä kautta vahvistamaan omaa toimijuutta. Embodied –joogassa korostuu kehon sisäinen kokemus, tarinallisuus ja mielikuvituksen käyttö.

Up