Jooga

Jooga on ennen kaikkea sisäinen matka, ja siihen kietoutunut määränpää. Se on polku, joka vie meidät vähitellen armolliseen läsnäoloon ja ystävyyteen oman itsemme kanssa. Se on silta, joka yhdistää kehon, mielen ja sielun. Opetukseni ammentaa eri opettajien kanssa opiskelemastani embodied –tyylisuunnasta. Embodied –joogassa korostuu kehon sisäinen kokemus, tarinallisuus ja mielikuvituksen käyttö. Embodied jooga on yhdistelmä joogaa, somaattista liikettä, liikemeditaatiota ja klassista tantraa. Embodied jooga haluaa auttaa joogaajia löytämään ja valjastamaan käyttöönsä oman sisäsyntyisen kapasiteetin ja sitä kautta vahvistamaan omaa toimijuuttaan.

Up