Jooga

Jooga on sisäinen matka ja siihen kietoutunut määränpää. Jooga on polku, joka vie meidät vähitellen armolliseen läsnäoloon ja ystävyyteen oman itsemme kanssa. Jooga on silta, joka yhdistää kehon, mielen ja sielun. Opetukseni ammentaa eri opettajien kanssa opiskelemistani embodied joogasta ja kehoterapioista. Embodied jooga on yhdistelmä joogaa, somaattista liikettä, liikemeditaatiota ja klassista nonduaalia tantraa, ja se haluaa auttaa joogaajaa löytämään & valjastamaan käyttöönsä oman sisäsyntyisen kapasiteetin ja sitä kautta vahvistamaan omaa toimijuutta. Embodied joogassa korostuu kehon sisäinen kokemus, intuitio, tarinallisuus ja mielikuvituksen käyttö.

Up