Tantra

Klassinen tantra (nondual shaivatantra) on tuhansia vuosia vanha intialainen perinne, johon moderni jooga perustuu. Opiskelen ja harjoitan nonduaalia tantraa ja olen omakohtaisesti kokenut tantristen harjoitteiden voimaannuttavan vaikutuksen elämässäni. Tämän takia opetan tantrisia harjoitteita ja tantrisen perinteen inspiroimia harjoituksia joogatunneillani.

w

Tantra, kehollisuus, ja maskuliini– & feminiinienergiat

Tantra on kehollinen traditio, ja se näkee kehon pyhänä universumin pienoismallina, joka on valaistumisen, vapautumisen ja heräämisen alusta. Koska kehollisuus on tärkeä osa tantraa, voidaan sanoa, että tantra on feminiini harjoitus.

Tämä tantran ajatus kehollisuuden pyhyydestä on vastakohtainen monien muiden joogisten perinteiden kanssa; esim. Patanjalin klassisessa joogassa todellisuus nähtiin dualistisena, eli keho ongelmallisena ja sellaisena, mistä tuli päästä eroon voidakseen valaistua.

Klassinen tantra ajattelee, että kaikki elävä ja olemassa oleva on pyhää ja palautuu samaan lähteeseen, aivan kuin aallot, jotka nousevat ja laskevat merestä. Myös feminiininen ja maskuliininen energia palautuvat ykseyteen, vaikka ovat samalla kaksi toisilleen vastakkaista voimaa. 

Klassisessa tantrassa maskuliinista energiaa kutsutaan Shivaksi, joka on syvä tietoisuus. Feminiiniseen energiaan taas viitataan Shaktilla, joka on luova voima ja elämän ikuinen liike. Nämä kaksi vastakkaista energiaa tarvitsevat ja täydentävät toisiaan. Ne kannattelevat toinen toistaan ja luovat kaikelle elämälle ja elävälle perustan.

 Koska kaikki perustuu tantrassa ykseyteen (nondualismi), myös jokaisessa elävässä olennossa (sukupuoleen/sukupuolettomuuteen katsomatta) on sekä maskuliini– että feminiinienergia, Shiva ja Shakti.

Tantriset harjoitteet voivat auttaa meitä työskennellessämme feminiini– ja maskuliinienergioiden äärellä, ja silloin, kun haluamme purkaa vanhoja ajattelu– tai käyttäytymismalleja tai itseä rajoittavia uskomuksia jotka eivät edistä enää omaa hyvinvointia ja tue sydänyhteyttä – ja jotka usein liittyvät feminiini– & maskuliinienergioiden epätasapainoon.

Jokainen tietoinen hengitys on aalto joka tuo minut takaisin kotiini, kehooni Anna-Mari
s
instagram posts
Up